002176 Miljøhallen bytte av autoklavProsjektleder:  Jens Eikevik, Prosjektkontoret