002177 Jørgen Sandbergs Hus


Prosjektleder:  Kay-Ove Ulvestad, Prosjektkontoret