Ex-vivo fasilitet (EVF)


Prosjektleder : Morten Jansen

Bakgrunn

En ex vivo fasilitet, EVF, er et laboratorieareal der celler med regenerative evne, vanligvis stamceller, tas ut av et individ, manipuleres over tid og introduseres tilbake til et individ, enten det samme eller et annet. Behandlings-prinsippet er etablert behandling for et fåtall tilstander, men er vanligvis en del av utprøvende kliniske behandlingsprotokoller: Teknikker utarbeides I et forskningslaboratorium og når det er klart for klinisk utprøving overføres teknikken til en EVF.

 

 

Einar Klæboe KristoffersenAvdelingssjef/Professor

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin