002174_MED. Post 6Prosjektleder:  Terje Øen, Prosjektkontoret